معیارهای احراز شرایط اخذ ویزای استارتاپ کانادا

معیارهای احراز شرایط اخذ ویزای استارتاپ کانادا

برنامه ی ویزای استارتاپ کانادا در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک برنامه ی مهاجرتی آزمایشی به لیست راه های اخذ اقامت دائم کانادا اضافه شد. هر چند در سال ۲۰۱۴، فقط تعداد انگشت شماری از افراد توانستند از طریق این برنامه به کانادا مهاجرت کنند، با گذشت زمان تعداد بیشتری ...

ویزای تحصیلی کانادا

اخذ ویزای تحصیلی کانادا در سال ۲۰۲۱ چه مقدار زمان می برد؟

هر ساله بیش از ۱۳۰/۰۰۰ نفر برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا اقدام می کنند. این افراد به امید یافتن فرصت تحصیل در  دانشگاههای تراز اول دنیا که بهترین فرصتهای پژوهشی و تحقیقاتی را در پروژه های علمی در اختیار دانشجویان قرار می USPVS برای اخذ ویزای تحصیلی این کشو ...